"Broučci nemají šanci"

Ceník

  • štěnice prostorový postřik 900 Kč/bytová jednotka (5 a více bytů 700 Kč za jeden byt)
  • štěnice arosolový postřik 1100 Kč/bytová jednotka
  • šváb,rus - gelové nástrahy 800 Kč/bytová jednotka
  • hlodavci - myš,potkan, krysa - dle druhu