"Broučci nemají šanci"

Dezinfekce

Dezinfekce je proces opatření, zamezení výskytu a hubení choroboplodných zárodků a velice škodlivých mikroorganismů.

Provádíme dezinfekci různých plísní a hub, rovněž také dezinfekci a dezinsekci po zemřelých.

Odborný zásah dezinfekce provádíme  domácnostem i firmám.

Dezinfekční zásahy:

  • dezinfekce obytných prostorů, dezinfekce po zemřelých, dezinfekce půdních prostor při vyklízení holubího trusu.
  • dezinfekce ubytovacích prostorů, ubytovny, hotely, školy,  sociální zařízení, sportovní -  wellness,
  • dezinfekce ve veterinárních provozech
  • dezinfekce veřejných budov – kulturní domy, nádraží, čekárny….
  • dezinfekce dopravních prostředků – vlaky, autobusy…
  • dezinfekce v rámci karanténních opatření

 

Používáme dva druhy dezinfekce:

  • Prostorovou dezinfekci – aerosol
  • Plošnou dezinfekci – celoplošný postřik

 

Preventivní dezinfekce – dezinfekce prováděná za ochranným účelem.

Ohnisková dezinfekce – cílem dezinfekce je zneškodnění choroboplodných zárodků u zdroje.

 

Dezinfekce má veliký hygienický význam.

Dezinfekce chrání vaše zdraví, před nebezpečnými nemocemi.

Dezinfekce od naší firmy je rychlá a diskrétní.

Dezinfekce je nejúčinnější od  proškoleného odborníka.