"Broučci nemají šanci"

Potkani, krysy a myši

POTKANI, KRYSY A MYŠI

Potkani,krysy a myši jsou přenašeči onemocnění a původci nezanedbatelných ekonomických škod jak v domácnostech, tak ve firmách. Svým požerem a výkaly způsobují škody na potravinách, surovinách, ve výrobě a zpracování, na inženýrských sítích všeho druhu.

Likvidace potkanů se provádí pokládáním nástrah samotných nebo smíchaných s kousky potravin. Nástrahy se ukládají do staniček buď papírových v suchém prostředí, nebo ve vlhkém prostředí do plastových. Jsou v různých velikostech, dle velikosti hlodavce. Některé staničky jsou uzamčeny klíčem, který má k dispozici pouze deratizátor.

Preventivní likvidace potkanů by se měla provádět 2x do roka. Je to velmi důležitá prevence, a to proto,  aby se zabránilo nežádoucího rozmnožování. Ale bohužel, lidé toto opatření podceňují  a nás odborníky volají až ve chvíli velkého nebezpečí.

Technik po příjezdu zhodnotí situaci a zvolí nejvhodnější likvidaci hlodavců. Doporučujeme zákazníkům systém trvale položených  nástrah s kontrolní činností, což je deratizační monitoring. Při tomto systému naše firma provádí obměnu požerové nástrahy, popřípadě vyměnění staniček.

Požerové nástrahy klademe do deratizačních staniček. V závislosti na druhu a hlodavce a daného prostředí. Nástrahy doplňujeme v týdenních až dvoutýdenních intervalech dokud dochází k jejímu úbytku. Je to nejlepší způsob deratizace, při které zbytečné neplýtváme požerem a nezatěžujeme životní prostředí. Jen tak lze v případě hlodavců docílit maximálního snížení jejich populace v dané lokalitě.

potkani, krysy, most, deratizace

 

 

POZOR ! Varujeme před prováděním likvidace hlodavců vlastními silami. A to z důvodů, nebezpečí útoku a nákazy, nebezpečí kousnutí, nebezpečí otravy osob, dětí a domácích mazlíčků v průběhu likvidace.

S mrtvými těly hlodavců z bezpečnostních a hygienických důvodů nemanipulujte, postaráme  se o jejich odstranění sami.